For utbildningsledare: Utvardering av Suntarbetslivs arbetsmiljoutbildning

Hej
Nu när du genomfört alla delar av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning vill vi gärna veta vad du tycker. Det borde inte ta dig mer än tre minuter att svara på våra frågor och vi skulle verkligen uppskatta om du ville hjälpa oss att fortsätta utveckla utbildningen.

Tack på förhand!
Suntarbetsliv