För deltagare: Utvärdering av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Hej

När du genomgått alla moduler i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning fyller du i denna utvärdering. Det tar cirka tre minuter att svara på frågorna.
Dina svar är mycket viktiga när vi fortsätter utveckla utbildningen.

Tack på förhand!
Suntarbetsliv