Suntarbetsliv logo

Tyck till om den här aktiviteten

Vad heter aktiviteten? *

Jag upplever att den här aktiviteten bidrog till konstruktiva samtal om vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Berätta gärna hur aktiviteten skulle kunna utvecklas och förbättras. Eller berätta vad du tycker är bra och vi ska göra mer av.

Min roll

Organisation