Sida 1 av 1

SA tillsammans 150dpi

För deltagare: Utvärdering av OSA-utbildningen

När du har genomfört Suntarbetslivs OSA-utbildning fyller du i denna utvärdering. Det tar ca tre minuter att svara på frågorna. Dina svar är mycket viktiga när vi fortsätter utveckla utbildningen.

Tack på förhand!
Suntarbetsliv

Fråga.1
Jag har fått ökad förståelse för: *
Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer delvis Instämmer inte alls
Vad OSA handlar om.
Roller och ansvar i arbetet med OSA.
Hur man kan jobba förebyggande med OSA på arbetsplatsen.
Värdet av att jobba förebyggande med OSA.

Vad OSA handlar om.

Roller och ansvar i arbetet med OSA.

Hur man kan jobba förebyggande med OSA på arbetsplatsen.

Värdet av att jobba förebyggande med OSA.

Fråga.2
Om du svarat delvis eller inte alls på någon del i fråga 1: Motivera gärna ditt svar.

Fråga.3
Välj fyra ord som du tycker kännetecknar utbildningen som helhet. *

Fråga.4
Jag upplever att utbildningen bidrar till att skapa förutsättningar för att chef, skyddsombud och medarbetare ska kunna jobba med OSA i sin vardag. *

Fråga.5
Jag skulle rekommendera mina kollegor att gå OSA-utbildningen. *

Fråga.6
Finns det något i OSA-utbildningens innehåll som kan förbättras?

Fråga.7
Jag är:

Fråga.8
Jag jobbar inom:

Sida 1 av 1