Sida 1 av 1

SA tillsammans 150dpi

Utvärdering OSA-utbildningen Utbildningsledare

När du har genomfört Suntarbetslivs OSA-utbildning fyller du i denna utvärdering. Det tar ca tre minuter att svara på frågorna. Dina svar är mycket viktiga när vi fortsätter utveckla utbildningen.

Tack på förhand!
Suntarbetsliv

Fråga.1
Jag anser att: *

Planera

Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer delvis Instämmer inte alls
Sidan ”Planera utbildningen” erbjuder tillräckligt med stöd för att kunna planera och genomföra utbildningen.
Det är enkelt att förstå hur OSA-utbildningen är upplagd.
Det är enkelt att förstå hur jag som utbildningsledare ska arbeta med innehållet i utbildningen.
Det är lätt att hitta nedladdningsbart material som exempelvis körschema och diplom.

Sidan ”Planera utbildningen” erbjuder tillräckligt med stöd för att kunna planera och genomföra utbildningen.

Det är enkelt att förstå hur OSA-utbildningen är upplagd.

Det är enkelt att förstå hur jag som utbildningsledare ska arbeta med innehållet i utbildningen.

Det är lätt att hitta nedladdningsbart material som exempelvis körschema och diplom.

Fråga.2
Om du svarat delvis eller inte alls på någon del i fråga 1: Motivera gärna ditt svar.

Fråga.3
Körschemat för utbildningsdagen var ett bra stöd för mig. *

Genomföra utbildningen

Fråga.4
Innehållet i OSA-utbildningen: *

Genomföra utbildningen

Instämmer helt Instämmer till stor del Instämmer delvis Instämmer inte alls
Skapar medvetenhet om vad OSA handlar om.
Går att anpassa efter gruppens behov.

Skapar medvetenhet om vad OSA handlar om.

Går att anpassa efter gruppens behov.

Fråga.5
Om du svarat delvis eller inte alls på någon del i fråga 4: Motivera gärna ditt svar.

Fråga.6
Välj fyra ord som du tycker kännetecknar utbildningen som helhet. *

Genomföra utbildningen

Fråga.7
Det är lätt att navigera i utbildningen vid utbildningstillfället.

Genomföra utbildningen

Fråga.8
Det är lätt att förstå hur följande funktioner i utbildningsflödet ska användas. *

Genomföra utbildningen

Ja Nej
Poddspelare
Filmspelare
Orange knapp med glödlampa
Flikar med dold text.

Poddspelare

Filmspelare

Orange knapp med glödlampa

Flikar med dold text.

Fråga.9
Jag skulle rekommendera utbildningen till andra verksamheter.

Genomföra utbildningen

Fråga.10
Har du någon övrig återkoppling som gäller OSA-utbildningen?

Fråga.11
Jag är/jobbar inom:

Fråga.12
Jag jobbar inom:

Sida 1 av 1